Cemo Care

Cemo Care er vårt bidrag til å gi noe tilbake. Vi ønsker å handle rettferdig og bærekraftig. Derfor engasjerer vi oss aktivt i de landene vi handler fra, og støtter prosjekter som står våre hjerter nært. Vi engasjerer oss også i eget lokalsamfunn.


«Vi handler varer fra noen av verdens fattigste land. Jeg føler sterkt for å bidra med noe tilbake. Barn og ungdom er fremtiden. Derfor engasjerer vi i Cemo oss spesielt for dem.”

– Per Ole Pedersen
eier og daglig leder i Cemo AS

CreaKids Learning Centre  

Creakid er et hjerteprosjekt. Midt i Kiberaslummen finner du CreaKid Learning Centre. Kiberaslummen er Afrikas nest største slum med over en million beboere. Her er gjennomsnittsalderen under 20 år.

Kreakid Learning Centre ble startet slutten av 2019 etter et besøk Cemo og eier og daglig leder Per Ole Pedersen hadde i februar 2019. Cemo holder driften i gang gjennom økonomisk støtte

Målet er at CreaKid Learning Centres skal være dynamiske opplæringssentre som gir:

  • Bedre leseferdigheter
  • Bedre tallforståelse 
  • Bedre læring for innovasjon og refleksjon 
  • Dyktige lærere i omliggende skoler 
  • Bedre standard på skoler i Kibera 
  • Motiverte elever og foreldre 
  • Mulighet til skolegang for foreldreløse barn 
  • Trening av barn, ungdom og voksne i entreprenørskap

Med disse punktene skal KreaCid Learning Centre gi barn og unge flere muligheter og sjanser i livet.

NorCoach  

Målsetting
Utvikle og tilby fotballtrener- (coaching), dommer- og lederutviklingskurs i Mathare- slummen i Nairobi i samarbeid med MYSA.   

Bidra til å utvikle ferdighetene, kapasiteten og arbeidskraften, slik at man kan etablere en plattform for MYSA trenere (coacher), dommere og lagledere til å utvikle seg, forbedre seg og dele beste praksis i deres respektive områder av ekspertise. 

Aro-Centre  

Målsetting
Gi foreldreløse barn på landsbygda i Kisumi en fremtid gjennom grunnskoleutdanning, og senere mulighet for  yrkesutdanning.  

I tillegg får skolene i området hjelp og veiledning i å bekjempe vold mot barn.
Barna er fremtiden – gjennom skolegang og omsorg blir barna rustet til å møte den med håp og mot.

Cemo CARE er en del av Cemo AS. Vi ønsker å engasjere oss i lokalsamfunnene i de landene vi handler varer fra.