Cemo Care

Cemo Care er vårt bidrag til å gi noe tilbake. Vi ønsker å ha en rettferdig og bærekraftig grunnmur i firmaet. Derfor engasjerer vi oss aktivt i de landene vi handler fra, og støtter prosjekter som står våre hjerter nært. Vi engasjerer oss også i eget lokalsamfunn.

Daglig leder Cemo, Per ole Pedersen

Behovet for å bidra ligger sterkt forankret i Cemo. Gjennom CemoCare har vi gjennom 2020  fått være med på en rekke prosjekter, både her i Norge, men også i de landene vi handler fra. Flere av prosjektene er vi personlig engasjert i. Som vår samarbeidspartner blir også du en del av prosjektene.

Iløpet av 2020 har vi være med på å:

  • Dele ut smittervernspakker i Kiberaslummen hvor vi også drifter CreaKid Learning Centre.
  • Bidra til drift av ARO senteret i Kenya som setter fokus på å vi barn en oppvekst uten vold med håp for fremtiden.
  • Bidra til drift av ACT – At Amoows Childen of Tomorrow: En organisasjon som jobber for trygge hjem i Jigjiga, Ethiopia.
  • Honduras som er av landene vi handler noe av kaffen vår fra. I tillegg til pandemien har de blitt hardt rammen av orkanene Eta og Lota. Gjennom merkevaren Southern Coffee er vi med å gi av overskuddet til gjenoppbygging for de som har fått sine hjem ødelagte.
  • Vi har også et hjerte for lokalsamfunnet og ønsker å bidra lokalt. Her hjemme i Norge er vi så heldige å få kunne jobbe sammen med både Blåkors og Matsentralen.

Mot 2021

Nå ser vi mot 2021 og gleder oss til å fortsette å kunne bidra på alle disse områdene – og mer. I Kiberaslummen utvider vi nå, sammen med Noracta,  arbeidet, og skal bygge opp en arena med ballbinge og med garderobefasiliteter tilhørende Creakid Leaning Centre. Slummen har i dag ikke tilgang til noe sted de kan utvikle seg i lek og sport, så vi gleder oss til arbeidet her settes i gang. Følg med på oss i sosiale medier og på nettsiden www.cemo.no for å følge utviklingen.

Så igjen, tusen takk for at DU er med å gjøre alt dette mulig, det hadde ikke vært mulig uten.

“Vi handler varer fra noen av verdens fattigste land. Jeg føler sterkt for å bidra med noe tilbake. Barn og ungdom er fremtiden. Derfor engasjerer vi i Cemo oss spesielt for dem.”

– Per Ole Pedersen
eier og daglig leder i Cemo AS

Nå bygger vi fotballbane!


Prosjektet i Kiberaslummen sammen med Noracta utvider seg. Rett ved siden av skolesenteret CreaKid bygges det nå en fotballarena med garderobefasiliteter som skal være en plass hvor barn og unge kan utvikle seg i lek og sport. 

Les mer her

Våre prosjekter i Kenya

Cemo Care jobber i Kiberaslummen for å gjøre barn og unge mer rustet til å være med å skape sin egen fremtid og ha flere muligheter.  Her drifter vi CreaKid Learning Centre, samt er i gang med arbeidet med å bygge en helt ny sportsarena.

Cemo Care jobber i Kiberaslummen for å gjøre barn og unge mer rustet til å være med å skape sin egen fremtid og ha flere muligheter.  Her drifter vi CreaKid Learning Centre, samt er i gang med arbeidet med å bygge en helt ny sportsarena.

Les mer her

Rettferdig handel av kaffe

Når vi handler direkte med kaffebonden sørger vi for en bedre framtid for dem og familiene deres. Det sikrer også at de kan fokusere på kvalitet når de dyrker kaffe. Vi prioriterer å kjøpe mest mulig av kaffen vår direkte fra gård/vaskestasjon. Sporbarhet er din beste garanti for rettferdig kaffe, og sikrer også god kvalitet for mange år framover.

Les mer her

Sammen om mindre matsvinn

Cemo og Miko Trading jobber nå sammen med tanke for et bedre miljø. Begge er to selskap med fokus på å ha en bærekraftig drift. 

Les mer her

Sol Garden Kenya

Gjennom Sol Garden Kenya får barn og unge som er HIV-smittet tilgang til egen frukt-og grønnsakshage. 

Les mer her

Fotballtrenere som inspiratorer i slummen

Sammen med Norsk Fotballtrenerforening (NFT) sørger Cemo for at barn og unge får anledning til å møte trygge og kvalifiserte fotballtrenere i Mathare-slummen i Nairobi. MYSA Academy tilbyr gratis trenerkurs for andre trenere i slummen, hvor fotball brukes som et viktig verktøy for å inspirere de unge til å satse på skole og utdanning. 

Les mer her